باکس تی وی و سقف کاذب

باکس تی وی

مجموعه رویا هاوس حدود ۴۰ سال در زمینه دکوراسیون داخلی فعالیت داشته و همچنان نیز دارد.

در این بخش میخواهییم تعدادی از پروژهای اجرا شده توسط این مجموعه در سال های قبل را معرفی کنیم

سقف کناف قوسی

سقف کناف

تصویر فوق سقف کاذب سالن پذییرایی میباشد که بصورت قوسی و دایره ای اجرا شده است.

در سقف کاذب قوسی از تکنیک برش نبشی و پانل استفاده میشود به این ترتیب که ایتدا خط قوس مورد نظر بر روی سقف کشیده میشود و سپس نبشی که یه سمتش چاکش خورده بر روی خط پیچ میشود،سپس پانل گچی هم به همین صورت با کاتر چاک خورده و روی نبشی پیچ میشود.

اجرای باکس دکوراتیو روی سقف کاذب

باکس طولی

در اینجا تعدادی باکس طولی دکوراتیو اجرا شده است که داخل آن ها هالوژن قرار دارد.

باکس دکوراتیو با کناف

باکس کناف

این پروژه به متراژ حدودی ۳۰۰۰ متر در سال ۸۷ به اتمام رسیده است.

باکس تی وی و سقف کاذب

باکس تی وی

کناف

سقف کاذب